Centrum

poradenstva a prevencie

v Námestove

MATERIÁLY (nie len)PRE ŠVVP 1. stupeň

Bezplatné sprístupnenie špeciálnych vzdelávacích hier pre deti so ŠVVP
  Keďže sú školy, škôlky, centrá, aj iné zariadenia zatvorené, spoločnosť Pinf s.r.o. sprístupnila vzdelávacie hry pre deti so šp...
Učíme sa doma: veľký prehľad užitočných pomôcok, aplikácií a webow zadarmo.
  Učíme sa doma veľký prehľad užitočných pomôcok, aplikácií a webow zadarmo.    
Vzdelávací program I'm O
  I’mO je vzdelávací program. Jeho cieľom je ľahšie a rýchlejšie sa učiť. Pretože mozog každého z nás (či sme nadaní alebo integr...
Rozprávka o zlom drakovi Koroňákovi
  Audiorozprávka o zlom drakovi Koroňákovi , čítanej rozprávky (v českom jazyku)     1. DIEL       2. DIEL       3. DIEL   ...
Aktivitky v rúškach pre rodičov a ich deti
  Čo robiť v týchto dňoch s deťmi predškolského veku a s deťmi so zdravotným postihnutím? (pripravuje VUDPaP)     1. ČASŤ   ...