Centrum

poradenstva a prevencie

v Námestove

MATERIÁLY PRE PREDŠKOLÁKOV

Predškolácky špeciál
Ako rozvíjať, reč, jemnú motoriku, grafomotoriku, sluchové a zrakové vnímanie, matematické predstavy, sociálnu, či emocionálnu zre...
Vzdelávací program I'm O
  I’mO je vzdelávací program. Jeho cieľom je ľahšie a rýchlejšie sa učiť. Pretože mozog každého z nás (či sme nadaní alebo integr...
Rozprávka o zlom drakovi Koroňákovi
  Audiorozprávka o zlom drakovi Koroňákovi , čítanej rozprávky (v českom jazyku)     1. DIEL       2. DIEL       3. DIEL   ...
Aktivitky v rúškach pre rodičov a ich deti
  Čo robiť v týchto dňoch s deťmi predškolského veku a s deťmi so zdravotným postihnutím? (pripravuje VUDPaP)     1. ČASŤ   ...
WELCOME: APLIKÁCIA PRE RODIČOV I PEDAGÓGOV
  Aplikácia, ktorá v tomto náročnom období ponúka aktivity na rozvoj všetkých šiestich vývinových oblastí dieťaťa vo veku 3 – 6 r...