Centrum

poradenstva a prevencie

v Námestove

Ponuka pre ZŠ:

Ponuka pre SŠ:

KONTAKTNÉ OSOBY

MGR. LENKA KURŤÁKOVÁ

       0948 994 616

       043/5581066           lenka.kurtakova@cppno.sk

MGR. MICHAELA BEĽÁKOVÁ

       0948 122 197

       043/5581066       michaela.belakova@cppno.sk