Centrum

poradenstva a prevencie

v Námestove

MATERIÁLY PRE DETI A ŽIAKOV

 

Naša ponuka na školský rok 2023/24 sa nachádza TU.

 

Objednávací formulár - skupinová starostlivosť o deti a žiakov je uzatvorený.

 

V prípade naliehavej potreby nás kontaktujte emailom na henrieta.snapkova@cppno.sk alebo na telefónnom čísle 0948 330 534.

 

PODCAST: Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse?
  Odpovedá PhDr. Alena Kopányiová, PhD, z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. (zdroj VUDPaP)   VYPOČUŤ TU  
PODCAST: Ako zvládnuť s deťmi túto situáciu?
  Odpovedajú Mgr. Ľubica Kövérová a PhDr. Alena Kopányiová, PhD., z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. (zdroj VUDPaP)   VYPOČUŤ TU  
WEBINÁR: Ako rozvíjať zrakové vnímanie u dieťaťa s ťažkosťami v učení?
  Venovať sa budeme zrakovému vnímaniu, povieme si prečo je v procese vzdelávania dôležité a ako sa oslabenie tejto funkcie odzrkadľuje v osvojovaní si učiva. Ponúkneme námety činností, hier, či pomô...