Centrum

poradenstva a prevencie

v Námestove

MATERIÁLY PRE PEDAGÓGOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

 

Naša ponuka na školský rok 2023/24 sa nachádza TU.

 

Objednávací formulár pre pedagogických a odborných zamestnancov je  uzatvorený.   

 

Vaše podnety a žiadosti posielajte emialom na cppno@cppno.sk.       

Predškolácky špeciál
Ako rozvíjať, reč, jemnú motoriku, grafomotoriku, sluchové a zrakové vnímanie, matematické predstavy, sociálnu, či emocionálnu zre...
NOVÉ: Podcast: POMOC JE NA DOSAH (ochrana pred násilím)
Podcast: POMOC JE NA DOSAH (ochrana pred násilím)      
PODCAST: Viete čo teraz robí Vaše dieťa?
  PODCAST: Viete čo teraz robí Vaše dieťa?      
Bezplatné sprístupnenie špeciálnych vzdelávacích hier pre deti so ŠVVP
  Keďže sú školy, škôlky, centrá, aj iné zariadenia zatvorené, spoločnosť Pinf s.r.o. sprístupnila vzdelávacie hry pre deti so šp...
OK ON-line
  Vo svete  On-line   OK ON-line je názov nášho ďalšieho videa zo série online prevencie. Dozviete sa v ňom nielen to ako byť O...
PREDSUDKY
    Predsudky je názov nášho videa zo série online prevencie. Aktuálne video pre vás pripravil náš koleg Mgr. Juraj Janček.   ...
NETIKETA
    Netiketa je názov nášho videa zo série online prevencie. Aktuálne video pre vás pripravila náša kolegyňa Mgr. Lenka Balušíko...
UČÍME NA DIAĽKU
  Portál najmä pre učiteľov, ale aj rodičov, žiakov, študentov. Dôležité termíny, informácie o tom ako učiť na diaľku, aké nástro...