Centrum

poradenstva a prevencie

v Námestove

MATERIÁLY PRE PEDAGÓGOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

 

Naša ponuka na školský rok 2023/24 sa nachádza TU.

 

Objednávací formulár pre pedagogických a odborných zamestnancov je  uzatvorený.   

 

Vaše podnety a žiadosti posielajte emialom na cppno@cppno.sk.       

Aké vzdelanie je potrebné na výkon jednotlivých zamestnaní
  Tento portál je okrem iných, určený aj Vám žiakom končiacich ročníkov. Dozviete sa, aké vzdelanie je potrebné na výkon jednotli...
Súhrnné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách
  Súhrnné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách Publikácie majú názov „Ako na stredné školy?“ a „Sprievodca neštá...
Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce.
Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce. TU tiež nájdeš informácie o aktuálnom stave a trendoch vývoja n...
Dôležité termíny
  Dôležité termíny pre teba o tom, dokedy je nutné poslať prihlášku na strednú, či na vysokú školu  
AKO SA NEZBLÁZNIŤ Z DOMÁCEJ ŠKOLY
  Tipy pre teenagerov ako zvládať aktuálnu mimoriadnu situáciu. (zdroj VÚDPaP)    
Kam po strednej: online časopis pre stredoškolákov
  Kam po strednej  
Virtuálny deň otvorených dverí
  Virtuálny deň otvorených dverí   ; Spoznaj svoju univerzitu z domu, pohodlne a prakticky  
Pokyny Úradu verejného zdravotníctva pre tých maturantov, ktorí sa rozhodli maturovať ústne v škole