Centrum

poradenstva a prevencie

v Námestove

MATERIÁLY PRE PEDAGÓGOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

 

Naša ponuka na školský rok 2023/24 sa nachádza TU.

 

Objednávací formulár pre pedagogických a odborných zamestnancov je  uzatvorený.   

 

Vaše podnety a žiadosti posielajte emialom na cppno@cppno.sk.       

PODCAST: Ako zvládnuť s deťmi túto situáciu?
  Odpovedajú Mgr. Ľubica Kövérová a PhDr. Alena Kopányiová, PhD., z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. (zdr...
WEBINÁR: Ako rozvíjať zrakové vnímanie u dieťaťa s ťažkosťami v učení?
  Venovať sa budeme zrakovému vnímaniu, povieme si prečo je v procese vzdelávania dôležité a ako sa oslabenie tejto funkcie odzrk...
PODCAST: Prečo sa svojim deťom vyhrážame?
  Keď neprestaneš, dám ti na zadok! Hovoríte to tiež? PREČO SA SVOJIM DEŤOM VYHRÁŽAME? V podcaste VÚDPaPu Odpovedá psychologička ...
PROBLÉMY S ČÍTANÍM - praktické rady na domáci tréning
       
Prevencia: Naše preventívne aktivity, prispôsobené do online sveta
  Prevencia: Naše preventívne aktivity, prispôsobené do online sveta. Dozviete sa o netikete, extrémizme, predsudkoch, obchodovan...