Centrum

poradenstva a prevencie

v Námestove

MATERIÁLY PRE RODIČOV

Predškolácky špeciál
Ako rozvíjať, reč, jemnú motoriku, grafomotoriku, sluchové a zrakové vnímanie, matematické predstavy, sociálnu, či emocionálnu zre...
PREDSUDKY
    Predsudky je názov nášho videa zo série online prevencie. Aktuálne video pre vás pripravil náš koleg Mgr. Juraj Janček.   ...
NETIKETA
    Netiketa je názov nášho videa zo série online prevencie. Aktuálne video pre vás pripravila náša kolegyňa Mgr. Lenka Balušíko...
LOGOPÉDIA
  Logopedíčatám I. Logopedické cvičenia pre deti predškolského veku. (zdroj VÚDPaP). Poznámky k prvému dielu Logopedíčatám Logop...
Aktivitky v rúškach pre rodičov a ich deti
  Čo robiť v týchto dňoch s deťmi predškolského veku a s deťmi so zdravotným postihnutím? (pripravuje VUDPaP)     1. ČASŤ   ...
Webinár Ako rozvíjať motoriku u detí s ťažkosťami v učení?
  (zdroj VUDPaP)   WEBINÁR   Poznámky k webináru  
Ako doma pracovať s dieťaťom s ťažkosťami v učení?
  (zdroj VUDPaP)   WEBINÁR   Poznámky k Webináru  
11 dobrých rád pre rodičov, ktorí svoje deti musia v týchto náročných dňoch učiť doma
  (zdroj VUDPaP)