Centrum

poradenstva a prevencie

v Námestove

MATERIÁLY PRE RODIČOV

WELCOME: APLIKÁCIA PRE RODIČOV I PEDAGÓGOV
  Aplikácia, ktorá v tomto náročnom období ponúka aktivity na rozvoj všetkých šiestich vývinových oblastí dieťaťa vo veku 3 – 6 r...
Tipy na zvládanie úzkosti
  (zdroj VUDPaP)  
Zásady komunikácie učiteľ-rodič-žiak pri domácom vzdelávaní v mimoriadnej situácii
    (zdroj VUDPaP)    
PODCAST: Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse?
  Odpovedá PhDr. Alena Kopányiová, PhD, z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. (zdroj VUDPaP)   VYPOČUŤ TU ...
PODCAST: Ako zvládnuť s deťmi túto situáciu?
  Odpovedajú Mgr. Ľubica Kövérová a PhDr. Alena Kopányiová, PhD., z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. (zdr...
WEBINÁR: Ako rozvíjať zrakové vnímanie u dieťaťa s ťažkosťami v učení?
  Venovať sa budeme zrakovému vnímaniu, povieme si prečo je v procese vzdelávania dôležité a ako sa oslabenie tejto funkcie odzrk...
PODCAST: Prečo sa svojim deťom vyhrážame?
  Keď neprestaneš, dám ti na zadok! Hovoríte to tiež? PREČO SA SVOJIM DEŤOM VYHRÁŽAME? V podcaste VÚDPaPu Odpovedá psychologička ...
PROBLÉMY S ČÍTANÍM - praktické rady na domáci tréning