Centrum

poradenstva a prevencie

v Námestove

MATERIÁLY PRE RODIČOV

 

Naša ponuka na školský rok 2023/24 sa nachádza TU a TU.

 

Objednávací formulár (pre dieťa, zákonného zástupcu, dospelého klienta, skupinu) sa nachádza TU.

 

 

Aktivitky v rúškach pre rodičov a ich deti
  Čo robiť v týchto dňoch s deťmi predškolského veku a s deťmi so zdravotným postihnutím? (pripravuje VUDPaP)     1. ČASŤ   ...
Webinár Ako rozvíjať motoriku u detí s ťažkosťami v učení?
  (zdroj VUDPaP)   WEBINÁR   Poznámky k webináru  
Ako doma pracovať s dieťaťom s ťažkosťami v učení?
  (zdroj VUDPaP)   WEBINÁR   Poznámky k Webináru  
11 dobrých rád pre rodičov, ktorí svoje deti musia v týchto náročných dňoch učiť doma
  (zdroj VUDPaP)  
WELCOME: APLIKÁCIA PRE RODIČOV I PEDAGÓGOV
  Aplikácia, ktorá v tomto náročnom období ponúka aktivity na rozvoj všetkých šiestich vývinových oblastí dieťaťa vo veku 3 – 6 r...
Tipy na zvládanie úzkosti
  (zdroj VUDPaP)  
Zásady komunikácie učiteľ-rodič-žiak pri domácom vzdelávaní v mimoriadnej situácii
    (zdroj VUDPaP)    
PODCAST: Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse?
  Odpovedá PhDr. Alena Kopányiová, PhD, z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. (zdroj VUDPaP)   VYPOČUŤ TU ...